Scaff Point Sweden
mötesplatsen för ett säkert samhällsbyggande

Många arbeten och logistik inom bygg- och renoveringsentreprenader är beroende av ändamålsenliga byggnadsställlningar. Byggnadsställningar utgör dagligen arbetsplats för hundratusentals yrkesarbetare inom byggindustrin. För yrkesarbatarnas arbetsmiljö ansvarar bland annat arbetsgivarna och huvudentreprenören. Genom att stärka kompetensen kring beställning och användning av ställningar kan byg

Genom att skapa möten och erfarenhetsutbyte mellan beställare och användare av ställningar respektive ställningsföretag och de som bygger ställningar är förhoppningen att långsiktig förenkla och kvalitetssäkra hela processen för upphandling av ställning till dimensionering och användning.

Scaff Point Sweden 11-12 oktober 2023!

Hösten 2023 gick startskottet för Scaff Point Sweden som en helt ny arena för branschsamverkan och utveckling inom området för säkra och funktionella arbetsplatser inom samhällsbyggandet.

Målet var:

  • att beställare av ställningar – i egenskap av arbetsgivare – ska ha kunskap för att kunna ge de yrkesarbetare som dagligen arbetar på ställningar de bästa förutsättningar att både jobba effektivt, tryggt och säkert – utan onödiga störningar eller hinder.
  • att ställningsföretag ska kunna vidareutveckla sina koncept, sin kundkännedom och sin kommunikation med kunder särskilt i tidigt skede för att kunna erbjuda rätt ställning, till rätt pris.
  • ett fortsatt dialog kring frågor som rör ställningar som arbetsplatser och ett systematiskt arbete för att säkerställa att ställningar handlas upp för att uppnå både effektivitet och säkerhet under byggprocessen samt för att höja kompetensen som söker användning och om ansvar vid användning.

Fler nyheter från Scaff Point Sweden 2023:

Yrkesmästerskap i Ställningsbyggnad 2023 – Så här gick det

Bilder från Scaff Point Sweden 2023