Samhällsbyggande
bygger på ställningar

Scaff Point Sweden förenar aktörer i byggbranschen för att gemensamt utveckla och ta ansvar för ett värdeskapande och säkert samhällsbyggande - på ställningar.

Vi ses 22-23 oktober 2025