Ta ställning på allvar!
Scaff Point Sweden
22-23 oktober 2025

Arbeten på ställningar utförs av många olika yrkesgrupper som bidrar till att skapa värden för sin arbetsgivare, för beställaren, för slutkunderna – och för samhället. Ändmålsenliga och säkra byggnadsställningar för ett säkert och effektivt arbete skapar bättre resultat.

Det är viktigt att det blir rätt redan vid beställning av en byggnadsställning – för att undvika merkostnader eller andra problem med samordning, säkerhet och effektivitet när arbeten utförs från ställning!

HÄMTA BANNERS FÖR SCAFF POINT SWEDEN

Mässan för dig som tar ställning – på allvar

Scaff Point Sweden är Sveriges största mötesplats för människor och organisationer som dagligen skapar värden – med hjälp av ställningar:

Byggföretag och användare av ställningar möter ställningsbranschen:

  • Bygg- och anläggningsföretag,
  • Industriföretag,
  • Fastighetsägare och -förvaltare
  • Ställningsföretag.

Genom att olika aktörers delar sina erfarenheter och förutsättningar med varandra skapar vi grunden för goda relationer och samverkan för  ett effektivare samhällsbyggande – på ställningar.

Scaff Point Sweden

Scaff Point Sweden har fokus på användning av ställningar och hur ”rätt” ställning kan bidrar till en effektiv byggprocess med hög säkerhet för yrkesarbetare.

Målet är att hitta gemensamma strategier för att långsiktigt utveckla rutiner och metoder för att kvalitetsäkra ställningar;

  • från beställning, dimensionering och montage
  • till kompetens i säker användning och demontering.

Bland annat anordnads seminarier och paneldiskussioner av och för olika aktörer inom samhällsbyggnad såsom byggföretag, branschorganisationer, fackliga representanter, politiker och myndigheter.

Vi ses på Scaff Point Sweden